NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Genel
Gümrük Tarife Pozisyonu Nedir?
26/05/2020

Gümrük Tarife Pozisyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Planlanan bir ithalat işlemi öncesinde yapılması gereken maliyet araştırmalarında tespit edilmesi gereken verilerden birisi de ithal edilecek ürünün vergi oranlarıdır. Bu durumda ilk yapılması gereken ithal edilecek ürünün GTİP numarasını tespit etmektir.

Dış ticarete konu olabilecek ürünlerin çeşitliliğinin fazlalığı ve tüm ürün isimlerinin yaratabileceği olası karışıklıklar bu ürünlerin belirli bir tarifeye göre sınıflandırılmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir.

“Gümrük tarifesi” için özetle dış ticarete konu edilen ürünlerin sınıflandırılması denilebilir.

Vergilerin tespitinin yanı sıra getirilecek ürünün ithalatında gerekli izinlerin alınması kapsamında da tarife tespiti büyük önem arz etmektedir.

Gümrük tarifesinin yanlış beyan edilmesinden ötürü 4458sayılı Gümrük Kanununa göre eksik tahakkuk eden verginin ve 3 katı oranında cezanın ödenmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra  CE, TSE vb. denetime/izne tabi olup yapılan denetimlerde uygunluk belgesi alınamaz ise yine cezai durum oluşacaktır.

Gümrük tarifesi, Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini kapsar.

Gümrük Tarife Pozisyonu Nedir? (Armonize Sistem Nomanklatörü)

Ülkelerin dış ticarete konu ürünler için farklı sınıflandırmalar uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermek ve gümrük işlemlerinde yeknesaklığı sağlamak üzere Dünya Gümrük Örgütü tarafından Armonize Sistem Nomanklatürü (AS) oluşturulmuştur.

Ülkemiz Armonize Sistem Nomanklatürü’nü 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren kullanmaya başlamıştır.

Ülke olarak kullandığımız, Gümrük Giriş Tarife Cetveli, diğer yükümlülüklerimiz kapsamındaki düzenlemeler de dikkate alınarak 12’li kod esasına göre düzenlemiştir.

Armonize sistem olarak bilinen sistemde eşya sınıflandırması altılı kod esas alınarak yapılmıştır. Sözleşmeye taraf olan ülkelere bu altılı kod esas alınmak kaydıyla daha alt açılımlar ilave edilmesine de olanak tanınmıştır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası nedir?

Bir ürünün ülkemizin tarife sınıflandırmasındaki yerini belirleyen 12 basamaklı koduna Gümrük Tarife İstatistik Numarası (GTİP) adı verilir. GTİP, İngilizce'de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized System olarak adlandırılmaktadır.

-          12 basamaklı bir GTİP, basamakları itibarıyla şöyle adlandırılır:

-          -- (2 basamak) Fasıl Numarası

-          --.-- (4 basamak) Pozisyon Numarası

-          ----.-- (6 basamak) Alt Pozisyon Numarası (Armonize Sistem Nomanklatür Kodu)

-          ----.--.-- (8 basamak) Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Kodu

-          ----.--.--.-- (10 basamak) Milli Alt Açılım Kodu

-          ----.--.--.--.-- (12 basamak) İstatistiki Açılım

Gümrük Tarife Pozisyonu Ne İşe Yarar?

Gümrük tarifesi, gümrük vergilerinin hesaplanması ve ürün dış ticaretinde vergi dışı önlemlerin uygulanmasında kullanılmaktadır.

Dış ticarette eşyaya uygulanacak tüm vergiler ve dış ticaret önlemleri gümrük tarifesi üzerinden yürütüldüğünden tarifenin doğru tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu durumda tarifenin dış ticaret işlemlerinin bel kemiği olduğunu söylenebilir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Sorgulaması/Tespiti Nasıl Yapılır?

Gümrük tarifesinde eşyalar, fonksiyon veya kullanım amacına göre ya da imalat düzeyi ve üretildiği maddeye göre sınıflandırılırlar. Doğru tespit için izlenmesi gereken yöntemler aşağıdaki gibidir.

  • Eşyanın üretiminde kullanılan madde, eşyanın niteliği, yedek parça veya tamamlanmış bir ürün olup olmadığı belirlenir.
  • Eşyanın bulunacağı bölüm ve dahil olacağı fasıl belirlenir, sonrasında tarife pozisyonu ve alt pozisyonu tespit edilir.
  • Açıklama ve izahname notlarının dikkatle analiz edilmesinin yanı sıra sınıflandırma kararları ve benzer eşyalar için verilmiş bağlayıcı tarife bilgileri incelenir.
Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul