GÜMRÜKLEME

Maliyet hesaplamalarından malların depoya teslimi, gümrük beyannamesin tanziminden süre takibine kadar tüm ithalat ve ihracat ve transit gümrükleme işlemlerinde beklentilerin ötesinde hizmet.

MOBİLİZE

IOS ve Android iş uygulamalarımızla, daha hızlı, etkili iş akışına, analiz ve raporlamalara ulaşma imkanı elde edersiniz. Gümrükleme işlem aşamalarını cep telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

DANIŞMANLIK

Yatırım ve proje danışmanlığı, teşvik işlemleri, DİİB işlemleri, deniz, kara ve hava nakliye organizasyonu ile bakanlık ve müşteşarlıklarla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemler için hızlı ve tamamlayıcı destek.

UZMANLIK

Kâğıt, elektronik, oto yedek parça, tıbbi cihaz, kimyasal maddeler ve perakende sektörü etkin hizmet verdiğimiz başlıca sektörler ve ürünler arasında olmakla birlikte, tüm sektörel ürünlerde uzman ekiplere sahibiz.

Mevzuat

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞLER

07.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazetede yayımlanan 2019-5 ve 2019-19 sayılı Tebliğler ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında ve ithalatında  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından…

2019/24 SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ (YFKS - Yabancı Firma Kayıt Sistemi)

2019/4 sayılı Genelge ile uygulamaya alınan ve ithalat denetimlerinin etkinliği ile ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların Sistemimize kaydının yapılmasını…

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİNİN GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MUHATAP YAZISI - BEYANNAMENİN 24 NOLU KUTUSUNUN DOLDURULMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/23 sayılı Gümrük Beyannamelerinin 24 no.lu Kutusunun Doldurulması hakkında genelgeleri üzerine, gümrük beyannamelerinin 24 nolu “işlemin Niteliği” başlıklı kutusunun doldurulması konusunda…