GÜMRÜKLEME

Maliyet hesaplamalarından malların depoya teslimi, gümrük beyannamesin tanziminden süre takibine kadar tüm ithalat ve ihracat ve transit gümrükleme işlemlerinde beklentilerin ötesinde hizmet.

MOBİLİZE

IOS ve Android iş uygulamalarımızla, daha hızlı, etkili iş akışına, analiz ve raporlamalara ulaşma imkanı elde edersiniz. Gümrükleme işlem aşamalarını cep telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

DANIŞMANLIK

Yatırım ve proje danışmanlığı, teşvik işlemleri, DİİB işlemleri, deniz, kara ve hava nakliye organizasyonu ile bakanlık ve müşteşarlıklarla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemler için hızlı ve tamamlayıcı destek.

UZMANLIK

Kâğıt, elektronik, oto yedek parça, tıbbi cihaz, kimyasal maddeler ve perakende sektörü etkin hizmet verdiğimiz başlıca sektörler ve ürünler arasında olmakla birlikte, tüm sektörel ürünlerde uzman ekiplere sahibiz.

Mevzuat

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ – 19.07.2019

18.07.2019 tarihli Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞ - DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR – 2019

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2019 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler…

CBK 1314 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

20.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 500 TL olarak ödenen yolcu beraberinde getirilen cep telefonu kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.   02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa…