NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre
30/06/2022

BUNLARI UNUTMAYALIM!

Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre

Gümrük Yönetmeliğinin 346’ncı maddesi gereği “Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır”. Ancak söz konusu madde hükmüne istisna olarak; antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde otuz gün içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Ayrıca Bakanlık, özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dahil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir.

Diğer taraftan; Gümrükler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2011/40 sayılı Genelge uyarınca; 6 ayı aşan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 günlük süre verildiği yönünde, antreponun isleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulacaktır. Söz konusu süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri yönünde talepte bulunulmayan eşya Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacaktır.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum