NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
İthalatta Kur Farklarının İthalatta KDV Matrahı Yönüyle Yönüyle Değerlendirilmesi
28/03/2022

09.02.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurularında; 2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim – İşlem Türü seçmeli alanına “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” eklendiği, ayrıca Ekler bölümünde, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler” tablosu oluşturulmuştur.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin e- beyanname detaylar bölümüne “kur farkı” alt başlığı eklenmiştir. Bu düzenleme sonrasında mal bedelinin ödenme tarihindeki ve beyannamenin tescil tarihindeki kur farklılıkların beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin tereddütler hasıl olduğu anlaşılmıştır. Konuyla alakalı olası durumlar aşağıda örneklerle açıklanmıştır.   

İthalatta kur farklarının KDV matrahına eklenmesi  ilişkin değerlendirmelerimi aşağıda bulabilirsiniz.


1- İthalat bedelinin ödemesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce yapılması (Peşin, vesaik mukabili, akreditif)

* Pozitif Kur Farkı

10 Şubat Ödeme tarihindeki kur: 1$= 12TL        14 Şubat Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tarihindeki kur: 1$= 15 TL

Bu durumda vergilendirme  1$= 15 TL’den yapılacağından beyanı gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır.

* Negatif Kur Farkı

10 Şubat  Ödeme tarihindeki kur: 1$= 12TL       14 Şubat Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tarihindeki döviz kuru: 1$= 10 TL

KDV Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca bedelin, döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 07.02.2019 tarihli ve 41385955 sayılı ve 23.06.2010 tarihli ve 13897 sayılı yazıları uyarınca ithalatta KDV matrahına dahil edilmemektedir.

2- İthalat bedeli ödemesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden sonra yapılması (mal mukabili, vadeli akreditif, kabul kredili)

* Pozitif Kur Farkı

10 Mart serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil tarihindeki kur: 1$= 15 TL         14 Mart ödeme tarihindeki kur: 1$= 12TL

Bu durumda vergilendirme  1$= 15 TL’den yapılacağından beyanı gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır.

* Negatif Kur Farkı

10 Mart serbest dolaşıma giriş beyannamesi tarihindeki döviz kuru: 1$= 10 TL        14 Mart ödeme tarihindeki kur: 1$= 12 TL

KDV Uygulama Genel Tebliğinde gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemelerin KDV'nin matrahına dahil olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, tescilden sonra oluşan vadeli ithalatlardan kaynaklanan kur farklarına ilişkin gümrük idaresine beyanı gereken herhangi bir husus olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, tescilden sonra oluşan bu durumun 2 no.lu KDV beyannamesinde beyanı gerekip gerekmediği konusuna ilişkin Gelir İdaresi’nin yaklaşımı konusunda Yeminli Mali Müşavirinizden bilgi alınmasının  uygun olacağı düşünülmektedir.


Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum