NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020

 Antrepolar için uygulanan teminat sisteminde değişiklik yapılmış olup, yeni yönetmelik hükümleri 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar mevcut teminat sistemi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 30.09.2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre;

                - Hali hazırda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerin yararlandığı  götürü teminat sisteminden antrepo işleticileri de yararlanabilir hale gelmiştir.

                - Antrepo işleticileri tarafından verilecek götürü teminat;  götürü veya yaygın götürü teminat şeklinde verilebilecektir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü teminat sistemi uygulanmaz.

                - Antrepo işleticilerince götürü veya yaygın götürü teminat verilmemesi halinde, antrepoya alınan eşya için, ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.

                - Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

   - Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.

b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 1.000 m²’ye tamamlanır).

c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 2.000 m³’e tamamlanır).

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

- Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

- Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir

 

Değişikliğe dair yönetmelik ve karşılaştırma tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum