NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel

Gümrük Müşavirliği Nedir, Ne İş Yapar?

14/05/2020

Gümrük Müşavirliği firmaları eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri dolaylı temsil yoluyla takip eder ve sonuçlandırırlar.

Basit bir tanımla, Ticaret Bakanlığınca tanınmış yetkiler doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük rejimleri kapsamında işlem gerçekleştirirler.

Gümrük Müşavirliği firmaları eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri dolaylı temsil yoluyla takip eder ve sonuçlandırırlar.

Basit bir tanımla, Ticaret Bakanlığınca tanınmış yetkiler doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük rejimleri kapsamında işlem gerçekleştirirler.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda ön görüldüğü şekilde, Gümrük Müşaviri dolaylı temsil yolu ile eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmeye yetkili kişidir.

Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük Müşaviri olmak için öncelikle Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartı aranır. Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilirler. Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilme şartları 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227.maddesinde belirtilmiştir.Belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve iki yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.

Koşulları yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. Gümrük Müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler

Gümrük Müşavirliği Firması Nasıl Açılır? 

İzin Belgesini alan Gümrük Müşavirleri gerekli belgeler ile şirket kuruluş ve tescil işlemlerini gerçekleştirirler. Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. 


Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum