NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ VE GEÇİ DEPOLANAN EŞYA NEDİR?
13/05/2022

Gümrük işlemleri tamamlanmamış eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresinin gözetimi ve denetimi altında bulunan ve gümrüklü saha olarak addedilen geçici depolama yerlerinde depolanmaktadır. Bu şekilde depolanan eşya gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunmaktadır.

Taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yeri olabilmektedir. Geçici depolama yerlerinin; geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

Geçici Depolama Yerinde Eşya Depolanmasında Süre Sınırı Ne Kadardır?  

Gümrük idaresine sunulan eşya, denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak zorundadır. Bu süreler talep halinde gümrük idaresince uzatılabilmektedir. Gümrük idaresi tarafından belirlenen süreler (ek süre dahil) içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması halinde tasfiye edilmektedir.

Geçici Depolama Yerlerinden Eşya Çıkışı Nasıl Yapılır?

Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine gümrük memurunca bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir. Gümrük memuru tarafından çıkış kontrol fişi düzenlenir ve bu fişler liman işletme memuru ile eşyayı teslim alan yükümlü veya temsilcisi tarafından da imzalanır. Bir gün zarfında geçici depolama yerinden çıkan eşyaya ait çıkış kontrol fişleri bir sonraki gün yine gümrük ve işletme memurunca onaylanmış bir liste ekinde gümrük idaresine verilir.”

Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın alıcısı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.

Geçici Depolama Yerinde Verilen Hizmetlerin Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek üzere eşyanın fiziki aramasına uygun alan tesisi, izinsiz araç çıkışını engelleyecek fiziki yapı, geçici depolama yerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması gibi hizmetler geçici depolama yerleri tarafından bedelsiz sağlanmaktadır.  

Liman işletmeleri tarafından verilecek olan tam muayene, kısmi muayene, x-ray, numune alma ve tartım hizmetlerine ilişkin gümrük idaresi tarafından konteyner boyutlarına göre azami ücret belirlemesi yapılmıştır. Bu sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret tahsil edilmemektedir.

Diğer taraftan, küşat, elleçleme gibi özel hizmetler, ardiye hizmeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetki ve görev alanındaki hususlar konusunda gümrük idaresince ücret belirlemesi yapılmamaktadır.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum