NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Bağlayıcı Tarife Bilgisi BTB Nedir? BTB Kaç Yıl Geçerlidir? BTB Başvuruları Nasıl Yapılır?
21/02/2021

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ NEDİR?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi,  gerçek veya tüzel bir kişinin yazılı talebi üzerine eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin verilen idari bir karardır.


Bağlayıcı Tarife Bilgisi Verilmesindeki Amaçlar Nelerdir?


  1.  Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasının yanı sıra doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak,
  2. Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırarak  dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak,
  3. Eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları asgari seviyeye indirmek,
  4. Gümrük işlemleri sırasında zaman kaybını azaltmak suretiyle gümrük denetimlerinin  daha etkin yapılabilmesini sağlamak,
  5. Dış ticaret erbabına, eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin hukuki bilgi sağlamak,
  6. Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.


BTB BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?


BTB başvuruları standart bir form ile yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

İhtisas gümrüğü görev alanına giren eşyada başvuru, ihtisas gümrüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yönlendirilir. 

Form ve eklerinde hak sahibine ilişkin bilgiler ve eşyanın sınıflandırılmasını kolaylaştıracak tanımı, ismi, fotoğraf-numunesi gibi bilgi ve belgeler bulunur.


BTB VERİLMEYEN EŞYA


GY 196-a Perakende satılacak hale getirilmemiş TGTC 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi 

Ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri (marka, model, ürün kodu gibi) olmayan veya nihai halini almamış eşya

Tasarlanmış bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan eşya

Gümrük beyanına konu olmuş eşya

Birden fazla kalemi içeren başvurular.


BTB’NİN DÜZENLENMESİ


Yetkili makamlarca kabul edilen başvurular incelendikten sonra şekil şartlarına uyanlar işleme alınır. 

BTB’nin inceleme süresi 3 aydır.

BTB’ler için ücret talep edilmez. (Tahlil gerektiren eşyada tahlil ücreti alınır.) 

BTB’ler düzenlendikten sonra BTB veritabanına girilir. BTB’ler altı yıl geçerlidir.

BTB’lerde hak sahibinin adı, BTB referans numarası, geçerlilik tarihi, eşyanın tanımı, tarife pozisyonu, sınıflandırma gerekçesi gibi bilgiler bulunur. 


BTB’NİN İPTAL EDİLMESİ VEYA GEÇERSİZ KILINMASI


Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir. 

Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

1-) Kombine Nomanklatürde veya TGTC’de değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, 

2-) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, 

3-) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.


BTB’nin iptalinde geçersiz olma süresi ne zaman başlar?


Tarife mevzuatının değişmesine dayanan geçersizliklerde, ilgili mevzuatın Resmi Gazete’de  yayımı tarihinde.

Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgi nedeniyle iptallerde, iptal kararının verildiği tarihte.

Diğer ise durumlarda BTB’nin iptal edildiği veya değiştirildiğinin ilgilisine tebliği tarihinde başlar.


Geçersiz bir tarife bilgisi kullanılmaya devam edilebilir mi? Nasıl?


Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. 


BTB’LERE İTİRAZ


Hak sahibi BTB ile yapılan sınıflandırmaya katılmadığı durumda GK 242 uyarınca Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir.

Bakanlık kararlarına karşı mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

Daha fazlasını öğrenmek için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum