NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
ATA Karnesi Nedir, Ne İçin Kullanılır?
03/08/2020

ATA Karnesi Nedir?

 

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

 

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.  


ATA Karnesi Ne Amaçla Kullanılır?

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 

Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

 

İstanbul Sözleşmesi Ek.A' da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

 

 • 1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek
 • 2) Ek B2 - Mesleki Malzemeye İlişkin Ek
 • 3) Ek B3 - Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek
 • 4) Ek B4 - İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
 • 5) Ek B5 - Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek
 • 6) Ek B6 - Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin
 • Ek 7) Ek B7 - Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin
 • Ek 8) Ek B8 - Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin
 • Ek 9) Ek B9 - İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin
 • Ek 10) Ek D - Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.   

ATA Karnesi Nasıl Alınır? (H2)


 1. Başvuru: Herhangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.
 2. Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak; 
  • » Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)
  • » Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.)
  • » Banka Blokaj 

kabul edilir.

 

Teminat, Karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

 

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %30'ı oranında teminat alınacaktır.


Ata Karnesi Vermeye Yetkili Odalar

Ülkemizde ATA karnelerinin dağıtım işlemleri, TOBB Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen ve aşağıda belirtilen Odalar tarafından, yine TOBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "ATA Sözleşmesi Uygulama Talimatı"nda belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

 

ATA Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi

1. Almanya

11. Bosna Hersek

21. Fas

31. İspanya

41. Karadağ

51. Madagaskar

61. Pakistan

71. Sri Lanka

2. ABD

12. Brezilya

22. Fransa

32. İsrail

42. Katar

52. Lübnan

62. Polonya

72. Şili

3. Andorra

13. Bulgaristan

23. Finlandiya

33. İsveç

43. Kazakistan

53. Makedonya

63. Portekiz

73. Tayland

4. Arnavutluk

14. Cebelitarık

24. Fildişi Sahili

34. İsviçre

44. Kıbrıs*

54. Meksika

64. Romanya

74. Tunus

5. Avusturalya

15. Cezayir

25. Güney Afrika 

35. İran

45. Kore

55. Malezya

65. Rusya

75. Türkiye

6. Avusturya

16. Çekya

26. Hırvatistan

36. İrlanda

46. Letonya

56. Malta

66. Senegal

76. Ukrayna

7. Bahreyn Krallığı

17. Çin

27. Hindistan

37. İtalya

47. Litvanya

57. Mauritius

67. Sırbistan

77. Y. Zelanda

8. Belçika

18. Danimarka

28. Hollanda

38. İzlanda

48. Lüksemburg

58. Moğolistan

68. Singapur

78.Yunanistan

9. Beyaz Rusya

19. Endonezya

29. Hong Kong

39. Japonya

49. Makao

59. Moldova

69. Slovakya

 

10. BAE

20. Estonya

30. İngiltere

40. Kanada

50. Macaristan

60. Norveç

70. Slovenya

,


NOT: KKTC İstanbul Sözleşmesine taraf olmadığı için bu ülkeye karne düzenlenememektedir.

 

ATA Karnesi Sistemi

 

1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi" 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda "Kefil Kuruluş" sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlenmeye başlanılmıştır.

 

TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir. 

 

ATA Karnesi Mevzuatları


ATA Karnesi Sözleşmeleri

 

» İstanbul Sözleşmesi 

» ATA Sözleşmesi 

 

ATA Karnesi Yönetmeliği

 

 » Gümrük Yönetmeliği 

 

Tebliğler

 » 4 Seri Numaralı Gümrükler Genel Tebliği 


Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul