NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
TEV Makbuzları
21/06/2022

T.C. Ticaret Bakanlığının yazılarında; İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrası gereğince “Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bahsekonu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.“ hükmünün amir olduğu bildirilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine sunulan ihracat beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı firmalarımızın mağduriyetine yol açabildiği belirtilmektedir.

Bu durumun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmaların telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken, telafi edici vergi makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek tahakkuk kararı ile ilişkilendirmeleri önem arz etmektedir.

İMMİB Sitesi İçin Tıklayınız.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum