NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
İhracat Destek Başvurularında Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi
21/06/2022

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat destek başvurularında sözleşmelere ilişkin damga vergisi yazısında:

Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğunun düzenlendiği ve (1) sayılı tabloda belli parayı ihtiva eden mukavelenameler için uygulanacak oranın (sözleşme bedeli üzerinden) binde 9.48 olduğu hususlarına atfen, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlara ibraz edilen sözleşmelerin damga vergisi sorgulamalarının yapılması gerektiği, bu itibarla, ihracata yönelik devlet yardımları çerçevesinde yapılan incelemelerde, Damga Vergisi Kanunu'nun anılan hükümlerine riayet edilerek tekemmül ettirilmesini teminen gerekli çalışmaların tarafımızca titizlikle gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında; ilgili destek mevzuatına göre "Sözleşme” belgesi ibrazının zorunlu/gerekli olduğu desteklere ilişkin ihracatçı birliklerine yapılacak destek müracaatlarında, ibraz edilen tüm sözleşmelerin damga vergisinin, Damga Vergisi Kanunu'na göre ödendiğini gösteren "Damga Vergisi Beyannamesi” ve "Ödeme Dekontu/Tahsilat Makbuzu” belgelerinin destek başvuru belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Evrim Haber Sitesi İçin Tıklayınız.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum