NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
DANIŞTAY Yedinci Daire – Dahilde İşleme Rejimi İhlali
18/05/2022

DANIŞTAY 7 inci Dairesinin 2022/738 Sayılı kararında; Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen eşyalara ilişkin olarak dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edildiğinden bahisle gümrük, ilave gümrük ve katma değer vergileri, dampinge karşı vergi ile kaynak kullanımı destekleme fonu tahsili amacıyla 6183 sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca tesis edilen işlemin iptal edilmesi istemiyle dava açıldığı,

Yapılan değerlendirme sonucunda; uyuşmazlıkta, dahilde işleme rejiminin ihlal edildiğinden bahisle teminatı iade edilen vergiler için öncelikle tahakkuk yapılarak bunun tebliği suretiyle, davacıya idari itiraz ve dava açma hakkının tanınmasının gerekmekte olduğu, doğrudan 6183 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığından, dava konusu işlemenin iade edilen teminatlara isabet eden kısmının iptaline ilişkin hüküm fıkrasına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki vergi dava dairesi kararında sonucu gereği isabetsizlik bulunmadığından bahisle Bölge İdare Mahkemesinin  kararına yönelik temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Evrim Haber Sitesi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum