NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler
14/02/2020

TİCARET BAKANLIĞINDAN
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.

 

Listeye İlave Edilen GTİPLER

2812.90.00.00.17

2903.39.24.00.11

2903.39.24.00.12

2903.39.28.00.17

2903.39.29.00.18

2903.39.29.00.21

2903.39.29.00.29

2903.89.80.00.12

2905.59.98.90.12

2905.59.98.90.13

2909.19.90.00.14

2909.19.90.00.15

2909.19.90.00.16

2909.19.90.00.17

2909.19.90.00.18

2909.19.90.00.20

2909.19.90.00.21

2909.19.90.00.22

2909.19.90.00.23

2909.19.90.00.24

2909.19.90.00.25

2909.19.90.00.26

2909.19.90.00.27

2909.19.90.00.28

2909.19.90.00.30

2909.19.90.00.31

2909.19.90.00.32

2909.19.90.00.33

2909.19.90.00.34

2909.19.90.00.35

2909.19.90.00.36

2909.19.90.00.37

2909.19.90.00.38

2909.19.90.00.40

2909.19.90.00.41

2909.19.90.00.42

2909.19.90.00.49

2911.00.00.90.11

2911.00.00.90.19

2924.29.70.00.38

3907.99.80.00.11

3907.99.80.00.19

3919.90.80.30.11

3919.90.80.30.19

3926.90.97.90.16

3926.90.97.90.17

4415.20.20.00.00

4415.20.90.00.00

7207.12.10.00.00

7207.12.90.00.00

7207.20.11.00.00

7207.20.15.00.00

7207.20.17.00.00

7207.20.19.00.00

7207.20.32.00.00

7207.20.39.00.00

7211.13.00.29.00

7218.99.11.00.00

7224.90.03.00.00

7224.90.05.00.00

7224.90.07.00.00

7224.90.14.00.00

7224.90.18.00.00

7224.90.31.00.00

7309.00.10.00.11

7309.00.10.00.12

7309.00.30.00.11

7309.00.30.00.12

7309.00.51.00.00

7309.00.59.00.11

7309.00.59.00.12

7309.00.90.00.11

7309.00.90.00.12

8301.40.90.00.00

8409.91.00.00.12

8409.91.00.00.13

8409.91.00.00.14

8409.91.00.00.15

8409.91.00.00.16

8409.91.00.00.17

8409.99.00.00.12

8409.99.00.00.13

8409.99.00.00.14

8409.99.00.00.15

8409.99.00.00.16

8409.99.00.00.17

8414.80.22.90.11

8414.80.22.90.19

8418.69.00.99.12

8421.99.90.00.12

8421.99.90.00.13

8421.99.90.00.14

8431.41.00.00.00

8431.49.20.49.00

8431.49.80.00.00

8483.40.51.90.22

8483.40.51.90.29

8501.52.20.90.11

8501.52.20.90.19

8504.50.00.10.00

8504.50.00.90.00

8504.90.19.10.00

8504.90.19.90.00

8504.90.90.00.00

8507.60.00.00.11

8507.60.00.00.12

8507.60.00.00.13

8507.60.00.00.19

8518.10.00.00.00

8518.29.00.10.00

8518.29.00.90.00

8518.30.00.10.00

8518.30.00.90.00

8518.40.00.00.00

8522.90.00.00.00

8527.91.00.00.00

8529.10.30.10.00

8529.10.30.90.00

8538.90.99.00.00

8544.49.20.00.00

8544.49.91.00.00

8544.49.95.00.00

8544.49.99.00.00

8544.60.10.00.00

8544.60.90.00.00

8714.10.90.00.11

8714.10.90.00.19

8714.91.10.00.11

8714.91.10.00.19

9015.10.00.10.00

9025.19.00.11.00

9025.19.00.19.00

9027.80.80.00.00

9027.90.00.00.00

9030.33.70.10.00

9030.33.70.90.00

9405.99.00.00.00

9603.90.99.00.00

 

 

Listeden Çıkarılan GTİP’Ler

2903.39.24.00.00

2903.39.29.00.13

2903.39.29.00.19

2909.19.90.00.19

2911.00.00.90.00

2918.29.00.30.99

3907.99.80.00.00

3919.90.80.30.00

7207.12.10.00.11

7207.12.10.00.12

7207.12.10.00.13

7207.12.10.00.14

7207.12.90.00.11

7207.12.90.00.12

7207.20.11.00.11

7207.20.11.00.12

7207.20.11.00.13

7207.20.11.00.14

7207.20.15.00.11

7207.20.15.00.12

7207.20.15.00.13

7207.20.15.00.14

7207.20.17.00.11

7207.20.17.00.12

7207.20.17.00.13

7207.20.17.00.14

7207.20.19.00.11

7207.20.19.00.12

7207.20.32.00.11

7207.20.32.00.12

7207.20.32.00.13

7207.20.32.00.14

7207.20.39.00.11

7207.20.39.00.12

7211.13.00.20.00

7211.13.00.31.11

7211.13.00.31.12

7211.13.00.39.11

7211.13.00.39.12

7218.99.11.00.11

7218.99.11.00.12

7218.99.11.00.19

7224.90.03.00.11

7224.90.03.00.12

7224.90.05.00.11

7224.90.05.00.12

7224.90.07.00.11

7224.90.07.00.12

7224.90.14.00.11

7224.90.14.00.12

7224.90.18.00.11

7224.90.18.00.12

7224.90.31.00.11

7224.90.31.00.12

7224.90.31.00.19

8301.40.90.00.11

8301.40.90.00.12

8301.40.90.00.19

8301.40.90.00.21

8301.40.90.00.29

8414.80.22.90.00

8415.90.00.90.11

8431.41.00.11.00

8431.41.00.19.00

8431.41.00.21.00

8431.41.00.29.00

8431.41.00.31.00

8431.41.00.39.00

8431.49.20.11.00

8431.49.20.19.00

8431.49.20.31.00

8431.49.20.39.00

8431.49.80.11.00

8431.49.80.19.00

8431.49.80.21.00

8431.49.80.25.00

8431.49.80.29.00

8431.49.80.31.00

8431.49.80.39.00

8483.40.51.90.11

8483.40.51.90.12

8501.52.20.90.00

8504.50.20.10.00

8504.50.20.90.00

8504.50.95.00.00

8504.90.05.00.00

8504.90.18.10.00

8504.90.18.90.00

8504.90.91.00.00

8504.90.99.00.00

8507.60.00.00.00

8518.10.30.00.00

8518.10.95.10.00

8518.10.95.90.00

8518.29.30.10.00

8518.29.30.90.00

8518.29.95.00.00

8518.30.20.00.00

8518.30.95.10.00

8518.30.95.20.00

8518.30.95.30.00

8518.30.95.90.00

8518.40.30.00.00

8518.40.80.00.00

8522.90.20.00.00

8522.90.30.00.00

8522.90.41.00.00

8522.90.49.90.00

8522.90.70.00.00

8522.90.80.10.00

8522.90.80.90.00

8527.91.99.00.00

8529.10.31.10.00

8529.10.31.90.00

8529.10.39.10.00

8529.10.39.90.00

8536.90.20.00.00

8538.90.99.00.11

8538.90.99.00.12

8538.90.99.00.19

8538.90.99.00.21

8538.90.99.00.22

8538.90.99.00.29

8538.90.99.00.31

8538.90.99.00.32

8538.90.99.00.33

8538.90.99.00.34

8538.90.99.00.35

8538.90.99.00.39

8544.49.20.11.11

8544.49.20.11.19

8544.49.20.19.11

8544.49.20.19.19

8544.49.91.11.11

8544.49.91.11.19

8544.49.91.19.11

8544.49.91.19.19

8544.49.95.11.11

8544.49.95.11.19

8544.49.95.19.00

8544.49.99.11.00

8544.49.99.19.11

8544.49.99.19.19

8544.60.10.10.11

8544.60.10.10.12

8544.60.10.10.19

8544.60.10.90.11

8544.60.10.90.19

8544.60.90.10.11

8544.60.90.10.12

8544.60.90.10.19

8544.60.90.90.11

8544.60.90.90.19

8714.10.90.00.00

8714.91.10.00.00

9015.10.10.00.00

9025.19.20.11.00

9025.19.20.19.11

9025.19.20.19.19

9025.19.80.21.00

9025.19.80.22.11

9025.19.80.22.19

9025.19.80.23.00

9025.19.80.29.00

9027.80.91.00.00

9027.90.10.00.00

9027.90.50.00.00

9027.90.80.00.00

9030.33.30.10.00

9030.33.30.90.00

9030.33.80.10.00

9030.33.80.90.00

9405.99.00.11.00

9405.99.00.12.00

9405.99.00.13.00

9405.99.00.14.00

9405.99.00.15.00

9405.99.00.16.00

9405.99.00.17.00

9405.99.00.18.00

9405.99.00.21.00

9405.99.00.22.00

9405.99.00.29.00

9603.90.99.10.00

 

Ticaret Bakanlığı

https://ticaret.gov.tr/duyurular/varis-oncesi-gumruk-islemlerine-eklenecek-gtipler

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul