NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ KONTROL BELGELERİ TPS’DE
17/04/2019
2019/10 sayılı genelge ile; Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen kontrol belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1013 kodlu ‘TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi’ başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler TPS üzerinden gerçekleştirilecektir.