NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
ÜGDGM - İthalat Denetimleri
17/11/2020

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli 58947069 sayılı yazısında;

 

“…Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen 2020/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin ithalat aşamasında TSE eliyle denetlendiği; bu denetimlerde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunmasının amaçlandığı; ülkemiz ithalat politikası ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları, ithal edilen ürünlerin niteliği gibi çeşitli etkenlerin denetim yoğunluğunu zaman içinde etkilediği ifade edilmişti. Bu doğrultuda, dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını kapsamında ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde bir sıkıntı yaşanmaması açısından Bakanlığımızca gereken önlemlerin alındığı ve Bakanlığımızca gerek talimatlar gerekse yapılan düzenlemelerle TSE tarafından ithalat aşamasında hızlı, etkin ve verimli denetimler gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi tarafınıza iletilmiştir.

 

Bu çerçevede, aşağıda yer alan hususlarda tarafınıza hatırlatmada bulunulmasında fayda görülmüştür.

 

  • İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.

 

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde ithalat denetimleri kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen bir kamu hizmetidir. Söz konusu kamu hizmetinin bir başka tarafça gerçekleştirilmesi mevzuat ve uygulama bakımından mümkün değildir. Bu çerçevede, ülkemiz mevzuatındaki yükümlülükleri yerine getirerek piyasaya güvenli ürün arz eden yerli üreticinin ve teknik mevzuatına uygun ürün ithal eden ithalatçının haksız rekabete uğramasını engellemek hedeflenmektedir.

 

  • Bakanlığımız yetkisi dahilinde yürütülen dış ticaret politikası uyarınca TAREKS risk analizinde yapılan değerlendirmeler ile zaman zaman denetimlerde artış veya azalış görülebilmektedir.

 

  • Dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Bakanlığımıza aittir. 2020/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından denetlenmektedir. Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

  • Son olarak, Bakanlığımız tarafından ithalat denetimlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan firmalara bu sertifikaya sahip olmayan firmalara kıyasla TAREKS risk analizi aracılığıyla daha ayrıcalıklı uygulamalar sağlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İGMD sitesi için tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum