NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
11/09/2020

11.09.2020 tarihli 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda belirtilen tarihlerde* yürürlüğe giren/girecek Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığınca vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, Tebliğin konusunu oluşturulmuştur.

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, Bakanlık tarafından vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve/veya alkollü içki ithal etmek için TADAB iznini haiz firmaların ithal edecekleri tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol/kodlanmış etiket uygulanması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bu zorunluluklar uyarınca ÜİS dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacaktır.

 

Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğundan İstisna Olan Haller;

a) İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.

Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları seri üreticiler tarafından ÜİS vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla ÜİS’e kaydedilecektir.

 

b) 5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.

 

c) Şarap üreticisi firmalar, TADAB onayı alınmak koşuluyla, yıllandırma süresi boyunca etiket, kapüşon ve benzeri ambalaj malzemesi kullanmaksızın yıllandırma alanında bandrolsüz şişeli ürün bulundurabilirler.

 

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı üreticileri ve ithalatçıları ile alkollü içki üreticileri talep ettikleri bandrol, kod ve/veya kodlanmış etiket miktarlarını GTİP grubu/numaraları ve hacim, alkol derecesi, gram, adet, grupman, pul/rulo tipi ve benzeri bilgisini içerecek şekilde ÜİS aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunacaklardır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Sıra No: 1.

b) 18/8/2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 3.

c) 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 4.

ç) 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 5.

d) 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 6.

e) 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8).

Kaldırılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğlerine yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

 

 

* Bu Tebliğin,

a) Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/1/2021 tarihinde,

b) Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/7/2021 tarihinde,

c) Diğer düzenlemeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

Tebliğ ve eki, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul