NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat

Türkiye'de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye İthali

14/06/2024

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye'de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye İthali’ konulu yazı yayımlanmıştır.

Türkiye'de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın değişikliğe uğramadan Türkiye'ye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi ve sübvansiyona karşı telafi edici vergi tahsil edilmeksizin işlemler tekemmül ettirilecektir.

Türkiye'de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın ithalinde aşağıdaki durumlara ilişkin olarak BİLGE sisteminde düzenlemeler yapılmıştır buna göre aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:

  • Söz konusu eşyanın değişikliğe uğramadan Türkiye'ye ithalinde BİLGE sisteminde SBSDE kodu seçilerek ilgi (a) da kayıtlı yazımızda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
  • Söz konusu eşyanın serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi halinde SBSDG kodu seçilerek beyannamenin 44 nolu hanesine Gümrük Statü Belgesi ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri kapsamında yer alan Üretim Takip Formu eklenecektir.
  • SBSDG kodunun seçilmesi durumunda muayene memurlarınca Gümrük Statü Belgesinin söz konusu eşyaya ilişkin olduğunun gümrük statü belgesinin incelenmesi suretiyle eşyanın Türkiye'de serbest dolaşımda olduğunun ve Üretim Takip Formu üzerinden söz konusu eşyanın girdi olarak kullanıldığını kontrol edilmesi suretiyle işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan serbest bölgede üretilen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi uyarınca girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi ve nihai ürünün 2014/9 sayılı genelge kapsamı dışında girdi ihtiva etmesi halinde bahse konu girdilerin gümrük vergileri meri İthalat Rejim Kararı ve sair mevzuata göre hesaplanacaktır. Üretim takip formu üzerinden de gerekli kontroller yapılacaktır.

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum