NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİ TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2019-29)
08/11/2019

29.04.1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15.01.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Karar Ekinin 8 inci bölümünde yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar 2019-29 satılı Tebliğin Ek-1’indeki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve eki bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-15.htm

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul