NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2008-32-35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-32-54)
16/07/2019

29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 13.07.2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Altın, gümüş, platin kredisi açılması

MADDE 8 – (1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle;

        b)Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere,

altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler.

 

Ayrıntılı Bilgi Icın

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190713-12.htm


Ayrıntılı Bilgi İçin