NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TSE - BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİM PROSEDÜRLERİ
14/06/2019

2019 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden; 2019/1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, 2019/9 CE İşaret Taşıma Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve 2019/25 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki eşyalar için TSE – Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca yayımlanan ithalat denetim prosedürleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin