NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat

TİTCK - 05.03.2020 Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında Duyurunun Tadili Hakkında Duyuru

10/03/2020

Bilindiği üzere 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Kurumumuz iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgi tebliğ kapsamında yer alan ve 04.03.2020 tarihi öncesinde ihracat beyannamesi tescil edilmiş ürünler için Kurumumuzdan izin alınması gerekmemekle birlikte 04.03.2020 tarihi itibariyle ilgili tebliğ kapsamında yer alan ve mezkûr tarih itibari ile ihracat beyannamesi tescil edilmemiş ürünler için yapılacak ihracat işlemlerinde ise Kurumumuzdan ön izin alınması gerekmektedir.

Bu minvalde Kurumumuzca yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin olarak Kurumumuz internet sitesinde 05.03.2020 tarihinde “Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında Duyuru” Başlığı altında Kurumumuza yapılacak başvurularda talep edilecek bilgi ve belgelere ilişkin hususlar paylaşılmıştır. Bu duyuruda istenen hususlara ek olarak Kurumumuza yapılacak başvurularda standardizasyonun sağlanabilmesi maksadıyla ilave bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda;

1.) İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin taleplerinde Kuruma yapılacak başvurularda kullanılacak örnek dilekçenin (Ek.1) doldurularak başvuru yapılması,

2.) İmalatçısı tarafından Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracatına dair ön izin taleplerinde Kuruma yapılacak başvurularda kullanılacak örnek dilekçenin (EK.2) doldurularak başvuru yapılması,

3.) Kurumumuza yapılacak başvurularda her ihracat beyannamesine esas olacak şekilde ayrı başvuru yapılması,

ve ilgili belgelerin bir sonraki duyuruya kadar elden yada posta yolu ile Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

Duyuru ekindeki Ek-1/Ek-2 nolu belgelerde yer alan tabloda talep edilen bilgilerin, tam ve eksiksiz olarak tabloya işlenmesi gerekmekte olup başvuruda eksik bildirim yapılması durumunda söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

TİTCK Sitesi için Tıklayınız

 

05.03.2020 Tarihli Duyuru

05.03.2020 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Kurumumuz iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili ürünlerin ihracatına esas Kurumumuz’dan talep edilecek ön izinlere ilişkin olarak:

1.) İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;

a) İhracatçı firmanın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) firma tanımlayıcı numarası bilgisini,

b) İhraç edilecek ürünlere dair ÜTS sisteminde kayıtlı barkod numarası bilgisini,

c) İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

2.) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;

a) İhracatçı firmanın; ticari ünvanı, adresi ve vergi numarası,

b) İhraç edilecek ürünlere ait; üretici adı ve adresi, ürünlerin marka ve varsa model bilgisi,

c) İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

ile Kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum