NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞ - DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR – 2019
19/07/2019

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2019 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler söz konusu tebliğ ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-7.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin