NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Ticaret Bakanlığı - Ekonomik Görünüm Aralık 2019
13/01/2020

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Ekonomik Görünüm Sunumu Aralık 2019” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 Ticaret Bakanlığı
https://tagm.ticaret.gov.tr/data/5d64d9bb13b8769c187fb4d2/Ekonomik%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%20Aral%C4%B1k%202019.pdf

Ayrıntılı Bilgi İçin