NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TİCARET BAKANLIĞI - Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi - Sayı 362
07/11/2019

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve yayınlanan Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi Bülteninin 362. sayısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ticaret Bakanlığı

https://tagm.ticaret.gov.tr/data/5d7ba9db13b87677c4831cdc/Ekonomi,%20Ticaret%20ve%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Gundemi.pdf


Ayrıntılı Bilgi İçin