NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TCMB SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK
19/09/2019

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 05.09.2019 tarih ve 327156 sayılı yazıları üzerine TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Yurt Dışından Kredi Alınması” başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile “Yurt İçinden Kredi Alınması” başlıklı Altıncı Bölümünün “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 40’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yurt Dışından Kredi Alınması 
Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

MADDE 21 –
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde gerçekleştirilecek YTB kapsamındaki döviz kredisi kullanımları 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ile belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Bu kapsamda; YTB’de yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, YTB’de özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar döviz kredisi kullanılabilir. YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle döviz kredilerinin Türk lirası karşılığının hesaplanmasında bankalar tarafından, YTB’ye müracaat tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır. Kredinin kapanması için firma tarafından, tamamlama vizesi neticesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösterir YTB’nin işleme konu krediye aracılık eden bankaya ibraz edilmesi gerekir. YTB’ye istinaden kullandırılan döviz kredisi tutarının yatırım tamamlama vizesi neticesinde belirlenen sabit yatırım tutarını aştığı hallerde takip krediye aracılık eden banka tarafından yerine getirilir.”

“ALTINCI BÖLÜM 
Yurt İçinden Kredi Alınması 
Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler 

MADDE 40 –
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde gerçekleştirilecek YTB kapsamındaki döviz kredisi kullanımları Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Bu kapsamda; YTB’de yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, YTB’de özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar döviz kredisi kullanılabilir. YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle döviz kredilerinin Türk lirası karşılığının hesaplanmasında bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından, YTB’ye müracaat tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır. Kredinin kapanması için firma tarafından, tamamlama vizesi neticesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösterir YTB’nin işleme konu krediyi kullandıran banka veya finansal kuruluşa ibraz edilmesi gerekir. YTB’ye istinaden kullandırılan döviz kredisi tutarının yatırım tamamlama vizesi neticesinde belirlenen sabit yatırım tutarını aştığı hallerde takip krediyi kullandıran banka veya finansal kuruluş tarafından yerine getirilir.”

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul