NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
SERBEST BÖLGE, GÜMRÜK ANTREPO GİRİŞİ VEYA GEMİ KUMANYACILIĞINA GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİ
08/05/2019
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin “Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı”  ve “Gemi kumanyacılığı” hükümlerinin bir kısmında yapılan değişikliğe paralel olarak 2016-31 sayılı söz konusu tebliğde de değişiklik yapılmış olup, işlemlerde veteriner sağlık sertifikası yerine 2016-31 sayılı tebliğe eklenen “EK-1-Beyanname” kullanılması hükme bağlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin