NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
Salgın Hastalık Nedeni İle Alınacak Tedbirler Hakkında
24/03/2020

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Ticaret Bakanlığı Bakanlık Makamına muhatap yazılarında, sektörümüzün salgın hastalık nedeni ile alınacak tedbirlere dair talepleri iletilmiştir. Yazıda;

 

“Bu bağlamda, virüsün etkilerinin ülkemizde en az seviyeye düşürülmesini temin etmek amacıyla alınmasını gerekli gördüğümüz tedbirler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Risk kriterlerinin yeniden değerlendirilmesiyle, salgın hastalıkla ile ilgili öngörülebilir bir süre için canlı ve cansız varlıklarla teması mümkün oldukça ortadan kaldırmak amacıyla sarı ve kırmızı hat kriterinin en düşük seviyeye çekilmesi, gümrük işlemlerinin beyana göre elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi,

2. Gümrüklerde iş takibi nedeni ile oluşan kalabalıkların azaltılması amacı ile muayene memurlarınca gerçekleştirilen inceleme sürelerinin kısaltılması, molaların ve öğlen saatlerinin verimli kullanılarak mümkün olan en kısa sürede işlemlerin tamamlanması. Böylelikle hem gümrük personelinin hem de gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılarının erken saatte evlerine ulaşmalarının temin edilmesi,

3. Gümrük vergisi, Ek Mali Yükümlülük, anti damping gibi gümrük vergilerinin yukarıda bahsedilen dolaşım belgeleri ve menşe şehadetnamesinin ibraz edilememesinden kaynaklı olarak ödenecek vergilerin karşılanamaz rakamlara ulaştığı, global salgın nedeni ile oluşabilecek ek maliyetlerin dış ticaret firmalarımıza ve tüketici fiyatlarının gereksiz artışı doğrultusunda halkımıza getireceği negatif etkileri dikkate alınarak; eşyanın menşeine ilişkin beyan edilenin aksine bir durumun tespiti halinde vergilerin ve cezanın derhal itiraz edilmeden ödeneceğine dair bir taahhütname verilmek ve 6 ay içinde de menşe şehadetnamesi ve diğer dolaşım belgelerinin ibraz edilmek koşuluyla, bu belgeler ve Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 maddesine istinaden teminat aranılmadan işlem yapılmasına izin verilmesi,

4. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında sadece 42/A maddesi kapsamını karşılayan ihracatçıların değil, tüm belge sahibi ihracatçıların bu süreçte mavi hattan yararlanmalarının sağlanması, böylelikle gümrüklerdeki iş hacmi de azaltılmış olacaktır.

5. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında belge sahibi firmaların ithalat işlemlerinde süreç atlatılana kadar mavi hat uygulamasına gidilmesi, böylelikle gümrüklerdeki iş hacmi de azaltılmış olacaktır.

6. Başta TSE olmak üzere Dış Ticaret Standardizasyon Grup Başkanlıkları, Tarım İl Müdürlükleri ve diğer kurumlarca fiziki olarak yapılan ithalat/ihracat denetimleri personel yetersizliği, mevcut personelin yaşadığı tedirginlik dolayısı ile ağır kalarak az dosyayı sonuçlandırması neticesinde bu kurumlarda yığılmalar oluşmuştur. TAREKS sistemi üzerinden yapılan başvurularda denetime gönderilen dosyaların azaltılması, denetime gönderilen dosyalarda ise mümkün mertebe elektronik ortamda kurum memurlarınca yapılacak inceleme neticesinde belge tanziminin gerçekleştirilmesi,

7. Gümrük vergilerinin kamu bankalarınca tahsiline ilişkin verilen kararın, anılan salgın hastalık sebebiyle ve bankaların tam zamanlı çalışmadıkları da dikkate alınarak ileri bir tarihe ötelenmesi,

8. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uzlaşma komisyonlarının ileri bir tarihe ertelenmesi,

9. Gümrük İdarelerine yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılmasının sağlanması ayrıca ibraz edilmesi gereken kağıt ortamındaki belgelerinde belirlenecek makul bir süre sonunda ibraz edilmesinin sağlanması,

10. Gümrük Yönetmeliği 563 maddesi gereğince yapılması gereken bildirimlerin anılan salgın hastalık sebebiyle belge ibrazlarının 1 haftalık sürenin makul bir süre ileri bir tarihe ertelenmesi ve sonradan ceza uygulanmamasının sağlanması,

11. Bilindiği üzere ithalat süreçlerinde acentelerden yük teslim belgesi alınmadan gümrükleme işlemlerine başlanılmamaktadır. Mevcut durumda acentelerin personel sayısını azaltması ofislerine teker teker ziyaretçi almasından dolayı, ithalat süreleri uzamakta buna bağlı olarak da konteynerlerin beklemesinden kaynaklı demuraj ücretleri oluşmaktadır. Oluşan bekleme ve maliyetlerin önüne geçmek ve gümrük idaresinde ki iş hacimlerinin azaltılmasının sağlanması amacı ile gelen gemi ve tırlara ait özet beyan ve varış bildirimlerinin varış gerçekleşmeden önce onaylanması, varış öncesi ithalat uygulamasının firma ayrımı gözetmeksizin uygulanması,

12. Olası olağanüstü durumlarda, gümrük ve diğer kurumlarda iş takibi yapacak asgari düzeyde nöbetçi yetkili kişilerin, Adı-Soyadı ve T.C. kimlik numarasının firma bazında mail yoluyla Derneklerimiz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirerek bu kişilerin Gümrük İdarelerinde çalışmalarına izin verilmesi,”

 Talepleri iletilmiştir.

 Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum