NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
SAĞLIK BEYANILI ÜRÜNLER YÖNETMELİK TASLAĞI
15/09/2020

TİTCK Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı duyurusunda;

Mevzuat çalışmaları devam etmekte olan Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik taslağı ekte paylaşılmaktadır. Taslağa ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 10.10.2020 tarihi bitimine kadar, “Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı- Görüş Tablosu” formatı ile bdud.saglikbeyani@titck.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

 

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

Sağlık beyanı* ile satışa sunulacak gıdalarla ilgili kuralların belirlenmesi ve takviye edici gıdaların sağlık beyanlarının incelenerek bu beyanların kullanımına izin verilmesi, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile satışı yapılan tüm ürünlerin denetlenmesi, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların reklam ve tanıtımlarının denetlenmesi ve aykırı olanların durdurulması ile ilgili usul ve esasları Taslak - Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik ile belirlenecektir.

 

Taslak Yönetmelik, sağlık beyanı ile satışa sunulan gıda ve takviye edici gıdalar ile bunlar için izin başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca endikasyon veya kullanım amacı belirtilerek kayıt, onay, bildirim, ruhsat ve izin verilen tüm ürünler Taslak Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

* Sağlık Beyanı: Herhangi bir ürün grubunun, ürünün veya ürünün bileşiminde bulunan ögelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanı

 

 

TİTCK sitesi için tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul