NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)
10/07/2019

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Planda, ”Gümrük Hizmetleri” ile “Lojistik ve Ulaştırma” konularında sektörel politikalara yer verilmiş olup;

  • Lojistik ve Ulaştırmada, Türkiye’nin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir.
  • Gümrük Hizmetlerinde, uluslararası standartlar ve yükümlülüklerimiz doğrultusunda, bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, etkin kontrol yöntemlerinin uygulanarak kaçakçılığın önlenmesi ve işlemlerde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin esas alınması temel amaç olarak belirlenmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

Ayrıntılı Bilgi İçin