NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİK
02/04/2019
Maksimum kapasitesi 100 kg (100 kg dâhil)’a kadar olan ve 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamalarda kullanılması amaçlanarak üretilen, fiyat göstergesi ile satıcı ve alıcı için gösterge ekranları bulunan tartı aletleri, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ
(2014/31/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam
MADDE 2: 
(1) Bu Yönetmelik, tüm otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Bu Yönetmelik amaçları bakımından, otomatik olmayan tartı aletlerinin kullanımı açısından aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

a) Birinci kategori;
    1) Ticari işlemler için kütle tespiti,
    2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,
    3) İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,
    4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,
    5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,
    6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler için fiyat tespiti.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİK
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı R.G.

Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri
MADDE 8:
(1) Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatında, Tek Pencere E Belge başvuru no, seri numarası, ithal gerekçeleri ve ürünü tanıtıcı bilgilerle il müdürlüğüne elektronik ortamda başvuru yapılır.
(2) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerlerine, aletten ayrılmayacak ve silinmeyecek şekilde “ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ” ibaresi yazılır. Bu ifadenin gümrüğe girmeden yapıştırılmış olması esastır. Ancak, bu tür ölçü aletlerinin üzerine belirtilen ibarenin iliştirilmemiş olması halinde; ithalatçı tarafından bu ibarenin iliştirileceğini belirtir bir beyanı bulunması halinde gümrük işlemleri tamamlanır. Bu ibarenin ölçü aletine iliştirildiğinin il müdürlüğünce kontrolü yapılmadan ölçü ve ölçü aleti piyasaya arz edilemez ve/veya kullanıma sunulamaz.
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartları yerine getiren ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatına il müdürlüğünce izin verilir.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum