NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
22/07/2019

20.07.2019 tarihli 0837 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanan ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Değişiklikler arasında dikkat çeken maddelerden biri CITES belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesinde resmi makamların belirlendiği maddedir. Buna göre;

Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğe, CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında;

a) Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, iki yaşamlılar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,

b) Tüm canlı bitkiler için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,

c) Orman Ürünleri için Orman Genel Müdürlüğü,

d) Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, eklem bacaklılar ile (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Yönetim Mercilerinin görevleri dışında kalan türler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

yetkilidir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190720-8.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin