NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
MEDOS- AEK Kararı
29/05/2020

Bilindiği üzere, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya ülkelerine düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin 18.04.2020-30.09.2020 tarihleri arasında, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Form A Menşe İspat Belgesinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edileceği, beyan sahibinin, eşyaya ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, menşe belgesinin kopyasının üzerine elle yazmasının gerektiği ve öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edileceği ifade edilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) konuyla ilgili alınan yeni yazıda, yukarıda bahsedilen konunun Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine intikal ettirilmiş olduğu belirtilerek;

- MEDOS sistemi üzerinden düzenlenip ıslak imza ve ıslak mühür taşımayan Form A Menşe Belgelerinin bu haliyle kabul edilmesine yönelik Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) nezdinde temasların devam ettiği,
- AEK'nin COVİD-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı düzenleme doğrultusunda. 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, ıslak imzasız ve ıslak mühürsüz şekilde düzenlenen Form A Menşe Belgelerinin gümrük beyannamesi tescil
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ıslak imzalı ve ıslak mühürlü şekilde karşı ülke gümrük idaresine sunulması gerektiği,
- Öngörülen süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde orijinal menşe belgesinin (ıslak imzalı ve ıslak mühürlü) ibraz edilmemesi durumunda, menşeinin teyit edilmemiş kabul edileceği ve AEB Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden tercihli tarife avantajı sağlanmadan ithalat vergilerinin hesaplanacağı,
- Beyan sahibinin, eşyaya ilişkin ıslak imzalı ve ıslak mühürlü olarak düzenlenen Form A Menşe Belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, serbest şekilde yazılı olarak beyan etmesi gerektiği ve buna ilişkin bir
şekil şartının bulunmadığı,
- AEK Kararı gereğince üçüncü ülkelerin elektronik veri tabanı hakkında bilgi verilmesi gerekli olduğu ve menşe belgelerinin doğruluğunun saptanması ve elektronik ortamda kullanılabilmesi için Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) akredite odaların listesinin https://certificates.iccwbo.org/ adresinde yer aldığı ve ülkemizin söz konusu listede yer almamasından dolayı elektronik menşe belgelerinin kabul edilmediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla. Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine e AEK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde GTS kapsamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamaların tek taraflı tavizleri içerdiği ifade edilmiş olup. ülkemizdeki uygulamaların, AEK tarafından teyit edilip ilgili iç süreçlerin bitimini müteakip başlamasının Rusya Federasyonu gümrüklerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Bu sebeple, Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak da ıslak imza ve ıslak mühürlü olarak düzenlenmesinin mümkün
olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

EGEBİRLİK Sitesi İçin Tıklayınız


Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum