NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-24)
05/08/2019

04.08.2019 tarihli 30852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan ve yerli üreticiler Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler”e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

 Soruşturma sonuçlanıncaya kadar aşağıdaki mer’i önlemler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1-) 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile sonuçlandırılarak ÇHC, Endonezya ve Malezya’ya yönelik dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

2-) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Vietnam ve Tayland menşeli “poliesterlerden tekstüre iplikler”in ithalatında, Tayland için CIF bedelin %6,88’i ila %37,69’u; Vietnam için ise CIF bedelin %34,81’i ila %72,56’sı arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190804-9.htm

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul