NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-23)
05/08/2019

04.08.2019 tarihli 30852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan ve yerli üreticiler Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ve Küçükçalık Mensucat Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile ÇHC, Hindistan ve Malezya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

 Soruşturma sonuçlanıncaya kadar aşağıdaki mer’i önlemler yürürlükte kalmaya devam edecektir;

    1-) 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/31) çerçevesinde ÇHC, Hindistan ve Malezya menşeli “Diğerleri, poliesterlerden” ithalatında ÇHC, Hindistan ve Malezya’da yerleşik firmalara yönelik olarak 0,15 ABD Doları/Kg ve 0,17 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

    2-) 12/7/2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/17)’e konu ara gözden geçirme soruşturması çerçevesinde Hindistan ve Malezya menşeli ürüne yönelik önlemin tutarı korunurken, ÇHC menşeli ürüne yönelik önlem tutarı 0,25 ABD Doları/Kg ve 0,30 ABD Doları/Kg seviyesine çekilmiştir.

 Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190804-8.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul