NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)
16/11/2020

14.11.2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/23 sayılı Tebliğ ile; Yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Şişecam Otomotiv A.Ş., Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş., Uğurlu Cam San. ve Tic. A.Ş., Camyapı Cam Paz. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Fercam Cam San. Ltd. Şti., Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Tamcam Otocam Sanayii A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli 70.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 Önleme tabi ürün, 70.07 GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)” ile 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31 GTİP’leri altında yer alan “kurşuna dayanıklı olanlar”, 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları” tanımlı ürünlerdir.

 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49) kapsamında, 70.07 GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)” ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin % 59,6’sı ile %66,1’i arasında değişen oranlarda, İsrail menşeli olanlarına yönelik ise %32,05’i ile %39,5’i arasında değişen oranlarda; 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31 GTİP’leri altında yer alan “ kurşuna dayanıklı olanlar” ile 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları” ithalatının ÇHC ve İsrail menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin %10’u oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC ve İsrail menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

 Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

 Bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum