NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)
14/09/2020

12.09.2020 tarihli 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlnarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) ile; yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Soruşturma konusu ürün, 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen tereftalat (PET) filmler”dir.

 

Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmler için 22/3/2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi yürürlüğe konulmuştur. 16.09.2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/43) ile tamamlanan NGGS’de, yürürlükte olan sübvansiyona karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

 

Yapılan inceleme sonucunda bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

 

Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, kendilerine gönderilen soru formlarını  soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gün içerisinde cevaplayan veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

 

Tebliğ, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Resmi Gazete sitesi için tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul