NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
20/08/2019

20.08.2019 tarihli 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

  1.  1/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.” (Yürürlük 04.09.2019)

     2. Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İthal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde EK III’te yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, örme kumaş cinsi eşya olması halinde “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı”nın da tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir.” (Yürürlük 20.08.2019)

 3-) Aynı Tebliğin EK III’üne ekte yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı” eklenmiştir. (Yürürlük 20.08.2019)

 Tebliğ ve eki bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190820-6.htm


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul