NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019-3)
09/08/2019

09.08.2019 tarihli 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 23.09.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2019-3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile; 0602 ve 0603 tarife pozisyonunda yer alan tebliğ eki tabloda tanımları yapılmış eşyaların ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Tebliğ ve eki, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-5.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin