NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
İHRACATTA DIJITAL GÜMRÜK UYGULAMASI
21/08/2019
Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir.20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesinin kağıt nüshası gümrük idarelerine ibraz edilmeyecektir. Bu tarihten sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilmesi gerektiğinden halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlığımız web sayfası "E-işlemler/Elektronik beyanname" menüsünden (https://uygulama.gtb.gov.tr/IstemciBilge/) e-imza kullanılarak yapılabilecektir. Bu kapsamda ihracat beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanan beyannamenin e-imzalı nüshasına ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP uygulaması (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) üzerinden ulaşılabilecektir. 

E-ihracat beyannamesi için 2019/5 sayılı Genelge gereğince halihazırda kağıt beyanname satışında olduğu gibi Halkbank ve Vakıfbank /kurumsal tahsilatlar/Tasiş basılı-elektronik belge satış/e-ihracat beyannamesi (Kod:110) hesabına ücretlerin yatırılması gerekmektedir. Söz konusu ücretlerin beyannamenin 14 no.lu hanesinde yer alan (beyan sahibi) kişilerin/firmaların TC kimlik/vergi numarasıyla yatırılması gerekmektedir. İhracat beyannamesinin tescil işlemi ile otomatik olarak yatırılan ücretlerden düşüm yapılacaktır. Yatırılan ücretten kalan miktar beyanname tescili sırasında ilgilisine gösterilmektedir. https://ticaret.gov.tr/duyurular/ihracatta-dijital-gumruk-uygulamasi


Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul