NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
İhraç kayıtlı mallarda KDV/ÖTV istisnası
12/10/2020

T.C. Nevşehir Valiliği  Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli 21253973-135-1570 sayılı özelgesinde;

X firmasının özelge talep formunuzun incelenmesinden; üretimini yaptığınız 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan şarapları, bandrolsüz olarak, gümrüksüz satış mağazalarına veya gümrük antrepolarına teslim edilmek üzere yurt içi aracı firmalara ihraç kayıtlı mal kapsamında sattığınız takdirde KDV ve ÖTV istisnasından ve/veya tecilterkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiğinin anlaşıldığı,

Sonuç olarak;

  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden
    • X Şirketi Tarafından imal edilen ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına, KDV Kanununun (11/1-a) maddesi kapsamında teslimde bulunacak mükelleflere, KDV Kanununun (11/1- c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslimi mümkündür.
    • Öte yandan, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edecek ihracatçılara yapılacak teslimlerde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallar nedeniyle hesaplanan ve tecil edilen verginin terkini için, gümrük beyannamesi yerine, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin aslının veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Yönünden
    • X şirketi tarafından imal edilen ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların, gümrüksüz satış mağazalarına veya gümrük antrepolarına teslim edilmek üzere yurt içi aracı firmalara tesliminde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (5/2) maddesi kapsamında ihracat istisnası uygulanması mümkün değildir. Ayrıca bu şekilde yapılan teslimlerin aynı Kanunun (8/2) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim olarak kabulü mümkün bulunmadığından, söz konusu teslimler için ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılması da mümkün değildir.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum