NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
GY 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi
19/01/2021

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 15.01.2021 tarihli 60684498 sayılı yazısında;

 

İlgi yazımızda;

 Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesinde, daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi hükmüne yer verildiği,

 Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca götürü teminat için verilecek yeni teminat mektubunun, Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi, bu bağlamda antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için de teminat değişikliği yapılacak olması ve iadeye konu teminatın sadece götürü teminat verilecek antrepoya konu işlemleri kapsaması durumunda antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade edilebileceği,

 BİLGE Sisteminde "Kapatılabilir" statüdeki beyannamelerde teminat türü değişikliğin yapılabildiği, bu kapsamda antrepolarda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın iade edilmesinin uygun bulunması durumunda iadeye konu teminatları içeren antrepo beyannamelerinde GTRANT-1 ya da GTRANT-2 teminat türlerinin seçilmesi suretiyle yeni teminat kaydının oluşturulması ve söz konusu beyannamelerde iadesi uygun bulunan teminat türüne ait kayıtların iptal edilmesi yönünde işlem yapılabileceği

 Hususları da belirtilmiştir.

 …Bu çerçevede ilgi yazımızda, götürü teminat sistemine geçecek antrepolarla ilgili olarak antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade taleplerinin karşılanabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesine göre Ek-77/A’ya uygun verilen yeni teminat mektubunun, Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesi uyarınca Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi gerektiği açıklamakta olup bu itibarla, Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesi dikkate alınarak, ilgi yazımızda belirtilen işlemlerle ilgili olarak Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre cezai işlem uygulanmaması gerekmektedir." bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.”

 Denilmektedir.

 Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum