NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
16/07/2019

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 ve 114’üncü maddelerinde yapılan değişiklik 24.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İhracat işlemleri tamamen elektronik ortama taşınacaktır.

Değişikliklerin yürürlük tarihi öncesinde son bir inceleme ve değerlendirme yapılması bakımından hatırlatma olarak yeniden bilgilerinize sunulmuştur.

  24.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; (Ticaret Bakanlığının Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında ihracata ilişkin düzenlemeler)

1-) İhracat ilişkin gümrük beyannameleri tamamen elektronik ortama taşınacak, gümrük müşavirleri beyannameleri elektronik ortamda imzalayacak(ıslak imzaya gerek yoktur),  gümrük idareleri de ihracat beyannamelerinin gümrük işlemlerini elektronik imza ile tamamlayacaktır ve ihracat beyannamelerini elektronik ortamda sağlayacaktır.

2-)İhracatta mavi hattan yararlanma hakkı bulunan OKSB sahibi yükümlüler adına tescil edilen ihracat beyannamelerine eklenecek belgelere ilişkin düzenlemeler yönetmelikten çıkarılmıştır.

3-) “İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır” hükmü getirilmiştir.

4-)İhracata ilişkin beyanname ve belge saklama yükümlülüğü ile alakalı olarak  “elektronik ortama geçiş yapılacağından dolayı”  bu minvalde yeniden düzenlenmiştir.

 Detaylı bilgi için Resmi  Gazete;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htm

Evrim Yazılım tarafından hazırlanan karşılaştırmalı tablo bilgilerinize sunulmuştur. http://haber.evrim.com/files/9574.pdf

Ayrıntılı Bilgi İçin