NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
09/08/2019

09.08.2019 tarihli 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelik ile; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Yönetmelik ve eki,  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin