NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)
19/11/2020

19.11.2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile;  05.04.2003 tarihli ve 25070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır. Konu hakkında yeni bir düzenleme yapılıncaya değişikliğe göre;

  • Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın ithalatçı tarafından düzenlenen "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi uygulaması,
  • Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın örme kumaş cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından düzenlenen "Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi uygulaması,
  • Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından düzenlenen "İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi uygulaması,

sonlandırılmıştır.

Söz konusu detay beyanları sadece, 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki ürünler için ve bu tebliğ ekindeki örnekler kullanılarak, kayıt belgesi alınması sırasında ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ibraz edilecektir.

Tebliğ, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum