NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Geri Verme - Tercihli Menşe İspat Belgeleri
06/07/2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.06.2020 / 55167062  tarih sayılı yazılarında;

 “ Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen ve serbest dolaşıma giriş esnasında gümrük idaresine sunulmayan tercihli menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi) ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelerin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine bir müracaatta bulunulmasına gerek olmaksızın belge kapsamı eşyaya tercihli tarife uygulanmaktadır.

 Dolayısıyla, serbest dolaşıma giriş esnasında mevcut olmayıp sonradan düzenlenen veya süresi içinde sonradan gümrük idaresine sunulan ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen tercihli menşe ispat belgeleri kapsamı eşya için ithalat esnasında tahsil edilen ilave gümrük vergisinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 214 üncü maddesinde belirtilen sürede başvurulması halinde İGV Kararlarında ilgili ülke için belirlenen oranlara tekabül eden miktarlar (varsa) mahsup edildikten sonra geri verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.”

 Denilmektedir.

 Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul