NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
Gelir İdaresi Başkanlığı - Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şahadetnamesi hakkında
04/11/2019

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 11.07.2019 tarihli 97895701-155[2018/330]-E.568272 sayılı özelgesinde;

“…, ithalata ilişkin olarak yurt dışında düzenlenip Türkiye'de resmi daire olan gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ve Damga Vergisi Kanunu uygulamasında menşe şahadetnamesi olarak değerlendirilen EUR.1, Form A belgesi gibi belgeler farklı hususları ispat eden birbirinden ayrı kağıtlar olup, gümrük idarelerine verilen beyannameler ve ekinde ibraz edilen söz konusu belgelerin her birinin Kanuna ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tutarlar üzerinden nüsha sayısına göre ayrı ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın; yurtdışında düzenlenen kağıtlar için Türkiye'de resmi dairelere ibraz edilmesi, veya üzerine devir veya ciro işlemleri yürütülmesi veyahut herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanılması olduğu dikkate alındığında, damga vergisi ödenmiş bir kağıdın gümrük idarelerine her ibrazında damga vergisi alınması söz konusu olmamakla birlikte, söz konusu kağıtların düzenlenmiş diğer nüshalarının ibraz edilmesi durumunda her nüshadan damga vergisi aranılacağı tabiidir.”

denilmektedir.

Özelge, ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul