NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU - KURUL KARARI (KARAR NO:8828-12.09.2019)- SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
19/09/2019

19.09.2019 tarihli 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 8828 sayılı kararına ek “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete için;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190919-13.pdf


Ayrıntılı Bilgi İçin