NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ - GENEL DUYURU // ISPM 15 Uygulaması
02/12/2019
GENEL DUYURU // ISPM 15 Uygulaması

Bilindiği üzere, 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi de 01/01/2020 olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

 • 01/01/2020 tarihinden itibaren, ihracatta kullanılacak ahşap ambalaj malzemeleri izin belgeli işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlıklarınca izleneceği,
 • 01/01/2020 tarihinden sonra izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemelerin satışının yapılacağı ve bu ürünlerin ihracatçılar tarafından kullanılacağı,
 • 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelik hükümlerine göre izin belgeli işletmede, ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemesine ait ısıl işlem çıktılarında; ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası bulunmasının zorunlu olup satış faturası veya sevk irsaliyelerinde de bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı durumlarda satışı yapılabileceği ve ihracatçılar tarafından kullanılabileceği,

bu bilgilerden birinin dahi eksik olması durumunda izin belgeli işletmelerce satışı, tedarikçilerce ticaretinin yapılması, ihracatçılarca da kullanılmasının yasaklandığı belirtilmekte olup yeni yönetmelik hükümlerine göre aksi uygulama yapan izin belgeli işlemelere, tedarikçilere ve ihracatçılara 01/01/2020 tarihinden itibaren değişik miktarlarda yüksek idari para cezaları uygulanacağı bildirilmektedir. Bu sebeple izin belgeli işletmelerce, tedarikçilerce ve ihracatçılarca mağduriyetlerin yaşanmaması için aşağıda sunulan bağlantıdaki örnek ısıl işlem çıktıları ve örnek faturadaki bilgiler ışığında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Yazıda devamla İhracatçıların; izin belgeli işletmelerden veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerden ısıl işlem çıktısı olmayan, ısıl işlem çıktısı olup da üzerindeki bilgileri tam olmayan, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yer alan izlenebilirlik işaretindeki bilgilerle ısıl işlem çıktıları, fatura veya sevk irsaliyesi üzerindeki bilgileri uyuşmayan ahşap ambalaj malzemesi satın alınmasının kesinlikle yasaklandığı, bu şekilde yönetmelik hükümlerine aykırı veya üzerinde hiç ISPM 15 işareti olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanan ihracatçılar hakkında 01/01/2020 tarihinden itibaren yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Yine aynı yazıda; 25/05/2019 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için yaklaşık 6 (altı) aylık bir süre öngörüldüğü, bu süre zarfında Bakanlıklarından işaretleme izin belgesi almış işletmelerce, 01/01/2020 tarihinden önce ısı işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış piyasada dolaşımda olan ihracatta kullanılacak ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için şu şekilde yol izlenmesi gerektiği ifade edilmektedir;

 • İhracatçıların ve ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerin stoklarındaki ahşap ambalaj malzemesinin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş izin belgeli işletmeler tarafından 01/01/2020 tarihinden önce ısıl işleme tabi tutulmuş ve ISPM 15 işareti yapılmış ise mutlaka üzerindeki işaret numara sahibi işletme tarafından o partiye ait ısıl işlem uygulandığını gösteren ısıl işlem çıktısı ve faturası olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.
 • Eğer ahşap ambalaj malzemesinin üzerinde ISPM 15 işareti var ısıl işlem çıktısı yok ise bu ürünün ihracatta kullanılabilmesi için 01/01/2020 tarihinden itibaren ya üzerinde işaret numarası olan işletmede tekrar ısıl işlem uygulaması yapılarak üzerindeki ISPM 15 işaretine ilave olarak izlenebilirlik işareti de basılmalıdır ya da üzerindeki işaret numaralı izin belgeli işletmede değil de başka bir izin belgeli işletmede ısıl işlem uygulaması yapılacak ise üzerindeki ISPM 15 işaret numarası önce kazınmalı veya başka yöntemlerle yok edilmeli sonra ısıl işlem uygulaması yapılarak ısıl işlem uygulaması yapan izin belgeli işletmenin işaret numarası ile ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlendikten sonra satışa sunulmalıdır. Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.
 • Eğer ihracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; ihracatçı bu ürünü almış olduğu ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçi veya başka bir ihracatçıdan aldığına dair fatura ile bu fatura ekinde almış olduğu ahşap ambalaj
  malzemelerinin ısıl işlem gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl işlem çıktıları veya grafiklerinin olması durumunda ve yeni yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olması durumunda bu ürünleri ihracatta kullanabilecektir. Aksi halde kullanamaz.
 • İkinci elci olarak tabir edilen tedarikçiler ise aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması durumunda ve bu ürünlerin alış faturalarını ve ısıl işlem gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl işlem çıktılarını ibraz edebilmek şartıyla satışını yapabilir. Aksi takdirde ilgili ülkenin işaretleme yapma konusunda yetkilendirilmiş
  işletmesine ait ısıl işlem çıktıları veya grafikleri olmadan bu ahşap ambalaj malzemelerini ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere satışını yapamaz.
 • Eğer ihracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün beraberinde değil de doğrudan ahşap ambalaj malzemesi olarak ithal edilmiş ve üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; ithal edilen ahşap ambalaj malzemeleri için düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri
  fatura ekine konularak ihracatçılara veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere satışı yapılabilir. Aksi takdirde bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri ve faturası olmayan bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

Üzerinde Bakanlıkça izin belgesi verilmiş işletmelerce basılmış ISPM 15 işaret numarası olan fakat ısıl işlem çıktısı olmayan veya serbest dolaşım yoluyla ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan ısıl işlem çıktıları veya grafikleri ibraz edilemeyen bir ahşap ambalaj malzemesi yurtiçinde kullanılacak ise bu durumda olan ahşap ambalaj malzemeleri için şu şekilde yol izlenmesi gerekmektedir:

 • Öncelikle üzerindeki işaret numarası kazınarak veya başka şekilde yok edilerek kullanılması gerekmektedir. Eğer üzerindeki işaret numarası kazınmadan veya yok edilmeden yurt içinde kullanılmak üzere satışı yapılacaksa; Bakanlıkça izin belgesi verilen işlemelere ait ISPM 15 işareti bulunanlar için satış faturası üzerine kırmızı renkte "ısıl işlem çıktısı olmadığı için ihracatta kullanılamaz" kaşesi basılarak satışı yapılacaktır.
 • Serbest dolaşım yoluyla ithal edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olanlara ise satış faturasının üzerine kırmızı renkte "serbest dolaşım yoluyla gelmiştir, ısıl işlem çıktısı/grafikleri olmadığı, yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olmadığı için ihracat işlerinde kullanılamaz" kaşesi basılarak satışı yapılacaktır. Bu şekilde ihracatta kullanılamayacağı satış faturasında belirtilen ürünleri yurt içindeki işlemlerinde kullanmak üzere satın alan ihracatçı eğer bu ürünleri yurtiçinde değil de ihracatta kullanırsa bu durumda idari para cezası sadece ihracatçıya uygulanacak satıcıya uygulanmayacaktır.

Bu çerçevede ihracatçılarımızın 01/01/2020 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj malzemelerini öncelikli olarak yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek satın almaları, satın aldıkları ürünlerde ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek özellikle tarihine dikkat etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış ürünleri tercih etmeleri ve Bakanlıklarınca ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmelerin aktif olarak faaliyetine devam edenlerin günlük olarak güncellendiği adresinden https://aambalaj.tarim.gov.tr/ kontrol ederek ürünleri satın almaları yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

EGEBİRLİK
http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=12381307320191129202120

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul