NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
E-TEMİNAT MEKTUBU METNİ HAKKINDA
05/11/2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli yazılarında;

“Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylardan Elektronik Teminat Mektup uygulaması kapsamında teminat mektuplarının metin kısımlarında yer alan "…istek tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi…" ifadesinin halihazırda Gümrük Yönetmeliği EK77/A ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Ek-19 'da “…istek tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmemesi…” şeklinde düzenlendiği, bu doğrultuda kabul olunacak teminat mektubu metninin nasıl olacağı hususunda tereddütlerin yaşandığı görülmüştür.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı mülga Hukuk Müşavirliğinin bir örneği ilişikte gönderilen 15.03.2018 tarihli ve ............ sayılı yazısında, konu ile ilgili olarak; 'gümrük mevzuatında, tahakkuk aşamasında alınan teminat usulünün düzenlendiği, tahakkukun kesinleşmesinden sonraki tahsil aşamasının ise 6183 sayılı Kanun ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan alt düzenlemelere göre yürütüldüğü, dolayısıyla Gümrük Yönetmeliği Ek-77’de yer alan teminat mektubu örneğine ilişkin Bakanlığımız düzenlemesinin tahakkukla ilgili olduğu değerlendirilmekle birlikte söz konusu ekte yer alan sürenin, 6183 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesinde herhangi bir hukuki engel bulunmadığı ve idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisi dahilinde olduğunun mütalaa edildiği' ifade edilmektedir.”

Denilmektedir.

Özetle; teminat mektuplarının "…istek tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi…" ifadesi yer alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Yazı, ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul