NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
19/09/2019

19.09.2019 tarihli 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Geçici 13’üncü Madde eklenmiştir.

Yönetmelik değişikliğine dair yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

“Lisansların yenilenmesi
Madde 15 -…

(2) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Ancak bu süreler; ithalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanır.”

“Lisans yenileme işlemleri
GEÇİCİ MADDE 13 –
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan lisans yenileme taleplerinin sonuçlandırılmasında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde her bir lisans türü için uygulanacağı belirtilen süreler esas alınır.”


Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul